Formularz zgłoszeniowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług w zakresie organizacji konferencji i kongresów, prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Pozwoli on nam na lepsze poznanie Państwa oczekiwań i przygotowanie oferty, która z pewnością okaże się dla Państwa bardzo atrakcyjna.

1. Podstawowe dane zleceniodawcy

2. Dane osoby zlecającej

3. Rodzaj zlecenia

4. Informacje o imprezie

5. Preferowany rodzaj obiektu konferencyjnego

6. Ogólna liczba miejsc noclegowych

7. Kategoria obiektów noclegowych

8. Sprzęt konferencyjny

9. Imprezy towarzyszące

10. Usługi transportowe

11. Imprezy towarzyszące

12. Usługi dodatkowe

13. Uwagi

created by Codivate